3C29

滑轨3C29

10 / 10搜索结果

筛选项目
  • 滑轨
  • 带手动解锁机构
  • 3C29
●可将内轨完全抽出的三节式滑轨。
●滑轨完全打开后,即可固定于该状态。操作解锁杆可解除锁定。
●可通过操作解锁杆脱卸内轨。
●解锁杆位于内轨的前端附近(靠近身边),解锁操作方便,不会夹住手指,使用安全。
●钢珠数比其他滑轨多,滑动顺畅。
●内轨安装孔多,可选择多个安装位置。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
3C29-14 190-110-383
3C29-16 190-110-384
3C29-18 190-110-385
3C29-20 190-110-386
3C29-22 190-110-387
3C29-24 190-110-388
3C29-26 190-110-389
3C29-28 190-110-390
3C29-30 190-110-391
3C29-32 190-110-392
图片 型号 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

3C29-14

190-110-383

-

-

20

650

3C29-16

190-110-384

-

-

20

740

3C29-18

190-110-385

-

-

20

840

3C29-20

190-110-386

-

-

20

940

3C29-22

190-110-387

-

-

20

1040

3C29-24

190-110-388

-

-

20

1120

3C29-26

190-110-389

-

-

20

1230

3C29-28

190-110-390

-

-

20

1330

3C29-30

190-110-391

-

-

20

1420

3C29-32

190-110-392

-

-

20

1840

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
3C29-14
3C29-16
3C29-18
3C29-20
3C29-22
3C29-24
3C29-26
3C29-28
3C29-30
3C29-32
型号 2D 3D 其他 订货编码
3C29-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-383

3C29-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-384

3C29-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-385

3C29-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-386

3C29-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-387

3C29-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-388

3C29-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-389

3C29-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-390

3C29-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-391

3C29-32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-110-392

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 Clear All ×
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多