C2431

三节钢制滑轨C2431

9 / 9搜索结果

筛选项目
  • 三节钢制滑轨
  • C2431
●可将内轨完全抽出的三节式滑轨。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
C2431-15 190-027-472
C2431-20 190-111-899
C2431-25 190-111-900
C2431-30 190-111-901
C2431-35 190-111-902
C2431-40 190-111-903
C2431-45 190-111-904
C2431-50 190-111-905
C2431-55 190-111-906
图片 型号 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

C2431-15

190-027-472

-

-

40

160

C2431-20

190-111-899

-

-

20

230

C2431-25

190-111-900

-

-

20

290

C2431-30

190-111-901

-

-

20

350

C2431-35

190-111-902

-

-

20

410

C2431-40

190-111-903

-

-

20

470

C2431-45

190-111-904

-

-

20

540

C2431-50

190-111-905

-

-

20

600

C2431-55

190-111-906

-

-

20

660

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
C2431-15
C2431-20
C2431-25
C2431-30
C2431-35
C2431-40
C2431-45
C2431-50
C2431-55
型号 2D 3D 其他 订货编码
C2431-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-472

C2431-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-899

C2431-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-900

C2431-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-901

C2431-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-902

C2431-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-903

C2431-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-904

C2431-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-905

C2431-55 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-906

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 Clear All ×
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多