APK-K

铝合金通气孔APK-K

12 / 12搜索结果

筛选项目
  • 铝合金通气孔
  • APK-K
●外观简洁,给人以高级感。
●小孔直径为φ1.5mm,可防止小虫进入。
●APK-K160型和APK-K210型与另售的框架一起使用时,可拆下通气孔进行清洗。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
APK-K160A-SL 210-032-545
APK-K160A-BL 210-032-544
APK-K210A-SL 210-032-547
APK-K210A-BL 210-032-546
APK-K400A-SL 210-034-399
APK-K400A-BL 210-034-400
APK-K400A-DBR 210-034-401
APK-K400A-WT 210-034-402
APK-K400AW-SL 210-034-403
APK-K400AW-BL 210-034-404
APK-K400AW-DBR 210-034-405
APK-K400AW-WT 210-034-406
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 表面处理 材料 空气流通面积mm2 L1 L2 L3 L4 L5 形状 安装方法 L6 用途 EAN 重量(g)

APK-K160A-SL

210-032-545

银色

阳极氧化银色

铝合金

859

160

135

36

150

30.5

正方形

嵌入

30.5

家具用

4510932164603

30

180

27

APK-K160A-BL

210-032-544

黑色阳极氧化

铝合金

859

160

135

36

150

30.5

正方形

嵌入

30.5

家具用

4510932164597

30

180

27

APK-K210A-SL

210-032-547

银色

阳极氧化银色

铝合金

1145

212

187

36

200

30.5

正方形

嵌入

30.5

家具用

4510932164627

30

180

37

APK-K210A-BL

210-032-546

黑色阳极氧化

铝合金

1145

212

187

36

200

30.5

正方形

嵌入

30.5

家具用

4510932164610

30

180

37

APK-K400A-SL

210-034-399

银色

阳极氧化银色

铝合金

3958

400

375

60

390

50(+0.5r-0)

正方形

嵌入

50

家具用

4510932168144

20

80

95

APK-K400A-BL

210-034-400

黑色阳极氧化

铝合金

3958

400

375

60

390

50(+0.5r-0)

正方形

嵌入

50

家具用

4510932168151

20

80

95

APK-K400A-DBR

210-034-401

深棕亚光

铝合金

3958

400

375

60

390

50(+0.5r-0)

正方形

嵌入

50

家具用

4510932168168

20

80

95

APK-K400A-WT

210-034-402

烤漆/白

铝合金

3958

400

375

60

390

50(+0.5r-0)

正方形

嵌入

50

家具用

4510932168175

20

80

95

APK-K400AW-SL

210-034-403

银色

阳极氧化银色

铝合金

5938

400

375

80

390

70(+0.5r-0)

正方形

嵌入

70

家具用

4510932168182

20

80

130

APK-K400AW-BL

210-034-404

黑色阳极氧化

铝合金

5938

400

375

80

390

70(+0.5r-0)

正方形

嵌入

70

家具用

4510932168199

20

80

130

APK-K400AW-DBR

210-034-405

深棕亚光

铝合金

5938

400

375

80

390

70(+0.5r-0)

正方形

嵌入

70

家具用

4510932168205

20

80

130

APK-K400AW-WT

210-034-406

烤漆/白

铝合金

5938

400

375

80

390

70(+0.5r-0)

正方形

嵌入

70

家具用

4510932168212

20

80

130

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
APK-K160A-SL
APK-K160A-BL
APK-K210A-SL
APK-K210A-BL
APK-K400A-SL
APK-K400A-BL
APK-K400A-DBR
APK-K400A-WT
APK-K400AW-SL
APK-K400AW-BL
APK-K400AW-DBR
APK-K400AW-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
APK-K160A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-545

APK-K160A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-544

APK-K210A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-547

APK-K210A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-546

APK-K400A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-399

APK-K400A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-400

APK-K400A-DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-401

APK-K400A-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-402

APK-K400AW-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-403

APK-K400AW-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-404

APK-K400AW-DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-405

APK-K400AW-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-406

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 Clear All ×
RoHS
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多